Bielsko bia a pripomoeki za gostinstvo

Gastronomske naprave je treba izbrati na podlagi posla, ki ga ¾elimo ustvariti. Kavarna se mora osredotoèiti predvsem na vsak aparat za pripravo kave pod tlakom in namestiti ¹iroko paleto kozarcev in skodelic (loèeno za espresso, kapuèino, latte itd..

Mass Extreme

Sifon bo prispeval tudi k celi kremi, zaradi katere lahko vsako kavo okrasimo s pravo kolièino sladke smetane. Èe bomo vzeli ¹e dodaten primer sladoleda, naj vlagamo v ¹katle za sladoled. Vredno je kupiti ¹e veè, kupci pa so pripravljeni uporabiti tudi tradicionalne okuse (èokolada, vanilija, jagoda, medtem ko so ti popolnoma alternativni (rabarbara, kumara, slanina!. Ta sladoled bo prav tako primeren in primeren nosilec, vendar ni nobenih stro¹kov. Dobro je vlagati v èisti pladenj s pokrovom, na katerem bomo lahko izvedli reprezentativno torto. Tak¹en pladenj je vreden na blagajni - stranka, ki jo spodbuja z okusno podobo, bo zagotovo sku¹ana z delom ali dvema. Èe nameravamo opremiti bar, moramo poskrbeti za nekaj drugih sort. Seveda boste potrebovali tudi aparat za kavo, sicer pa trenutek tresljajev, cedilo natakarja ali celo vedro za ¹ampanjec (sploh ne vemo, s katerim kupcem bomo pri¹li. Uporaben bo tudi stiskalnik citrusov - èlovek si lahko da brezalkoholno pijaèo. Za pripravo pizzerije bomo seveda potrebovali peèico za pizzo, poleg tega pa tudi vreèko za pico (èe bomo prodajali ¾ivljenje brez recepta. Prav tako bo prispevalo k ducatu listov, okroglim no¾em ali elektriènemu valjarju. Èe v ponudbo uvedemo drugo hitro prehrano, jo lahko vstavimo v cvrtnik, kontaktni ¾ar (za doseganje ekspresnih sendvièev ali peèenj. Vèasih je morda potrebna palaèinka, navsezadnje gre za resno ceno in ¾elimo si zagotoviti jamstvo, torej bodo stranke zagotovo pri¹le k nam za palaèinke (èe ne bomo odprli hi¹e za palaèinke, so razmere dokaj oèitne. Za to je koristno jelo s kebabom, vèasih pa tudi izdelovalec vafljev (pred kratkim so bili suhi vaflji, kot so tisti z dodatkom rakete in pi¹èanca ali slanine, sira in ¹pinaèe. Na voljo so ¹e dodatni elektrièni aparati za hrenovke.