Blagajna bingo hs

Napake je prava stvar. O tem razmišlja več zakonodajalcev, ki so davčnim zavezancem dovolili, da popravijo napačno izdane prodajne dokumente in deklaracije, ne da bi bilo treba povzročiti velike posledice. Ta možnost je na voljo tudi pri prijavi prodaje na davčni znesek. Ko je uporaba videti kot popravek davčnega zneska?

Vanefist Neo

Za transakcije, ki vključujejo fizične osebe, ki ne opravljajo finančnih dejavnosti in pavšalne kmete, je treba vsako pogodbo zabeležiti na blagajni in ji izdati potrdilo. Prihodki so vključeni v KPiR na podlagi rednih poročil. Napake, ki nastanejo pri izdaji davčnih prejemkov, se navadno nanašajo na: znesek davka na blago in pomoč, datum ali znesek prodaje, število blaga ali storitev. Zmanjša se tudi, da se zvitki za finančno valuto, na kateri so natisnjeni prejemki, razrežejo na osnovni znesek in napačno natisnejo dokazilo o opravljenih nakupih. Za uspeh beleženja prodaje zneska, ki je zelo utrujajoč in hladen, je torej, da transakcije, zabeležene na finančnem znesku, ni mogoče umakniti ali izboljšati s funkcijami, ki so na voljo v sodobni ponudbi. Do države, marca 2013, ni bilo vidno, kako jo lahko ustvarite v primeru napake na fiskalnem računu. V dejavnosti so bili razviti nekateri mehanizmi, katerih uporabo so podpirali uradi, vendar so bili tudi pojavi neuradne narave. Od 1. aprila 2013 smo v zakonu o blagajnah našli določbe, ki pomenijo to idejo. Od aprila 2013 morajo zavezanci za registracijo prodaje z blagajno narediti dve evidenci - evidenco povratkov in pritožb ter evidenco očitnih napak. Predpisi ne določajo, kako naj to počnejo, ampak opisujejo podatke, ki jih želijo najti v njih. Oba sta izbrana za korekcijo prodaje, predstavljene v spominu blagajne, druga pa bo uporabljena v primeru zgoraj napake. Kot preklic prejema je potrebno narediti ustrezno besedilo za register napak, ki vključuje: bruto vrednost in davek na nepravilno registrirano prodajo, kratek opis motivov in oblik napake, skupaj s prvotnim potrdilom.