Blond lase z odsevi

Moja neèakinja se ¹e posebej rad igra z lasmi, lahko jo ¾e veè dni kaplja¹, èesa¹ in èesa¹. Hkrati pa je resnièno zavezana, da si ¾eli, da bi bila videti popolna, dala ducat ali veè èevljev, ves èas da bi na njih namestila pripomoèke za lase, ali pa jih stisnila. Najbolj draga ¹olska umetnost in oblikovanje zanje. Njena edina stvaritev, princesa Joker, je obstajala in se zabavala, imela je popolne lase in oblaèila. Mama je sprva imela majhne pletenice s trakovi. Potem je to ¹armantno dekle reklo ne, ne, ne ¹e enkrat. Bolje bi bilo videti sobe .... in zaèelo se je. Petin¹tirideset minut upravljanja, poleg modeliranja. Izgledala je èudovito kot velika kraljica. Toda ko so se gostje z aristokrati premislili dovolj hitro. Ker ni bilo s sedanjostjo, je bilo veè kot dve uri od zaèetka oblikovanja. Neprièakovano ... popolnoma spremenila idejo, in v njenem slogu ni bilo toliko "nieeee, seveda ne ¾elim, v katerem se ne spomnim aristokratov, kar ji prina¹a veliko". Izumila je novo prièesko, ji je pripela lase v ohlapno koko. Ker, kot sem napisal zgoraj, smo dogodek, ko smo ji zadnjiè dali lase, ko smo zadnjiè ¹li zelo dobro. Njena mama, na eni strani, iz druge in v nekaj trenutkih je bila pripravljena.

Najbolj¹i lasni vlo¾ki za dekleta