Eksplozija kanalizacije

Za eksplozijo je značilno hitro sproščanje neštetih energetskih ukrepov. Ta dogodek nosi številne grožnje. Eksplozije običajno spremljajo nenadno zvišanje temperature in tlaka, oddajanje sevanja (npr. V obliki strele ali svetlobnega impulza jedrske eksplozije ali zvočni valovi (ponavadi gre za zvočni grom ali značilno trkanje posnetka. Ne glede na to ta neobvladljiv pojav ljudi napolni s strahom.

Kateri prostori so eksplozivni? Najpogosteje vključujejo območja, v katerih je ozračje v primeru potencialne grožnje lahko eksplozivno. Eksplozivno ozračje je povezano s posebno mešanico vnetljivih snovi, ki nastane pri gradnji plinov, hlapov ali meglice, to je zmesi z zrakom v atmosferskih pogojih, kjer so temperature previsoke. Vredno je vedeti, da lahko v eksplozivnih atmosferah samo iskre ali električni lok povzročijo eksplozijo.

Območja, na katerih je začetek najbolj ogrožena, so m.im. kemične tovarne, rafinerije, bencinske črpalke, elektrarne, tovarne barve, lakirnice, bencinske črpalke, pa tudi vozila, čistilne naprave, letališča, mlini za žita ali ladjedelnice. Vžig na zgoraj navedenih mestih bi privedel do eksplozije, katere dobički bi bili veliki. Zagotovo bi povzročile velike materialne izgube in ogrozile dobro življenje.

Da preprečite zgoraj omenjeno škodo, ne podcenjujte preventivnega delovanja protieksplozijske zaščite. V mnogih državah so bili sprejeti posebni zakoni, informacije in standardi, da se zmanjša tveganje eksplozije in odpravi morebitna škoda. V potencialno eksplozivnih okoljih je treba namestiti sistem, ki zagotavlja varnost zaposlenih, ki hodijo znotraj njih.