Gasilno sredstvo

Običajno se uporablja sredstvo za gašenje. Postrežemo ga le v zaprtih prostorih z nizko kubaturo. Uporaba pare za gašenje na predvidenih površinah ne daje želenih učinkov. Para je nizka in na odprtem prostoru ne doseže pravilne koncentracije za gašenje.

Navedena je uporaba pare v stanovanjih, katerih kubatura ne presega 500-520 m3. Zato bi morali biti zaprti prostori. Vsako puščanje bo zmanjšalo učinkovitost gašenja s paro.Najpogosteje se para usmeri na gašenje požarov, ki lahko stojijo na sušilcih lesa, vnetljivih odlagališčih, ladjah, črpalkah za olje, v notranjosti z vulkanizacijskimi kotli ali v rektifikacijskih stolpcih.Hlapi kot gasilno sredstvo bi morale biti sposobne gasiti požare trdnih snovi, ki v posebnih temperaturnih pogojih ne reagirajo z vodo. Vendar pa za gašenje požarov ni potrebno uporabljati vodne pare, če se pekoči materiali sčasoma poškodujejo.Uporaba pare za gašenje požarov zmanjša koncentracijo kisika do takega stanja, ko je proces zgorevanja težek. Vodna para razredči vnetljive pline v zgorevalnem prostoru.Najbolj funkcionalno in učinkovito je gašenje požarov z nasičeno paro, ki se uporablja pri tlaku od 6 do celo 8 atmosfer.Paro kot gasilno sredstvo "parno gašenje požara" je mogoče obravnavati le v teh prostorih, kar lahko zagotavlja, da so zaposleni v njih mrtvi. S skrbjo za pomemben gasilni tlak bi lahko para postala moteča za zdravje in celo človeško življenje.