Industrijska vakuumska embala a

Hrana, ki je bila nepravilno shranjena, se hitro razgradi. Poleg degrativnega uèinka mikroorganizmov in encimov je kisik za proizvod zelo pomemben. Procesi oksidacije povzroèajo izgubo hranilnih vrednosti, lastnosti in stila, beljakovine preprosto gnilobe in ma¹èoba je ¾arka ma¹èoba. To ni le gospodarski rezultat - potrebno je, da se pokvarjena hrana preprosto zavr¾e.

Medtem ko v primeru hi¹e vr¾ejo dve jajci ali klobaso, to ne bo finanèna drama, v primeru iste stare restavracije, ker je hrana neustrezno shranjena, zato je to le stro¹ek. Poleg tega, èe zamudimo znake kvarjenja in konèamo z nezdravim zdravilom, lahko preprosto zastrupimo sebe ali ¾ivimo.

Obstaja priljubljena re¹itev, ki nam pomaga pri izgubi denarja in mo¾nih procesih od zastrupljenih obiskovalcev. To je vez z vreèo za vakuumsko pakiranje. Uporaba tega modela tehnike zagotavlja dobro vzdr¾ljivost za materiale in posode, je poceni in moèna. Pakirni stroji so naprave, ki dajejo hermetièen peèat hrane in pripravljenih jedi. Odstranjujejo dostop kisika in bakterij ter mikroorganizmov, zaradi èesar zaprta hrana dolgo èasa ne izgubi hranilne vrednosti.

Paketi v pakirnih strojih izpolnjujejo ¹tevilne visoke standarde. Biti morajo brez vonja, ne smejo vplivati na hrano. Pomembna je odlièna mehanska po¹kodba. Dodatna zahteva je mo¾nost pasterizacije, kuhanja ali toplotne obdelave v mikrovalovni peèici - in folije, iz katere so izdelani ti vsebniki, to dejanje vzdr¾i. Pomembna zahteva je nevtralnost za aromo in aditiv, tako da ¾ivilski proizvodi ohranijo svoje strani in lastnosti. Vakumske pakirne vreèke so primerne za dolgo shranjevanje ¾ivil. Oba sta v kategoriji za veèkratno uporabo, zaradi èesar sta dovolj odporna na pomivanje posode in ribanje. Uporabne so v ¹tevilnih velikostih, zahvaljujoè temu, da imamo prilo¾nost ujemati torbico & nbsp; s proizvodom ali hrano, ki jo imamo.