Inovativne dru be s finanenim vzvodom

Podjetje Comarch je sodobno na domaèem trgu ¾e 23 let. Podjetje je do zadnjega stanja vodilo na podroèju novih metod s poudarkom na informacijskih sistemih. Tako dolg èas na trgu je omogoèil izpopolnitev naèrtov in doseganje mednarodnih uspehov ne le v telekomunikacijah, temveè tudi v zavarovalni¹tvu, trgovini, socialni upravi in sorodnih podroèjih.

Welltox

Usposabljanje in strokovne storitveV Comarch Optima je cenik urejen tako, da omogoèa uporabo storitev tako za mala podjetja kot za mednarodne korporacije. Podjetje ponuja spletno usposabljanje, s pomoèjo katerega ljudje s pomoèjo spoznajo uèinkovite metode lastnine. Èe je potrebno, podjetje nudi storitev zaupanja vrednega strokovnjaka, ki bo dodeljen za odpravo te¾av pri ohranjanju zaupnosti in spo¹tovanja vseh zakonov o varstvu potro¹nikov.

ponudbaIzdelki Comarch izpolnjujejo vso programsko opremo, potrebno za varno podjetje ali podjetje. Ponujeni protivirusni program, ki ga lahko prosto spreminjate glede na va¹e in napaène datoteke in okolico, ter zato strah pred krajo podatkov ali pu¹èanjem kljuènih znanj je zdaj stvar preteklosti! Eden od najpreprostej¹ih paketov je ta za davène svetovalce, ki vam bo pomagal upravljati raèune, raèunovodske in davène knjige, predvsem pa nizko upravljanje raèunovodskega urada z jasnim vmesnikom in spremenjenimi funkcijami.

Izterjava informacijZa uspeh izgubljanja pomembnih informacijskih informacijskih tehnologij imajo mo¹ki prilo¾nost, da se posvetijo operaciji arhiviranja datotek, to je, da jih strokovnjaki iz imena Comarch SA izterjajo celo iz zelo po¹kodovane opreme, npr. Zaradi po¾ara ali poplave.

Comarch Optima je zelo dostopen naèin upravljanja pisarn v va¹i regiji. ©tevilo rednih strank je preseglo 60.000 lahkih in srednje velikih podjetij po vsej Poljski!