Lase kot dlesni

Moj bratranec ljubi igranje z lasmi, obièajno ga lahko pogoltnete, ga preèe¹ite in ustvarite. Prav tako je resnièno zavezana, da èe si ¾eli, da bi vse izgledalo èudovito, lahko ¹estkrat uredi pletenico, vsakiè, ko pomisli na pripomoèke za lase, ali jo stisne. Zelo sem ¾eljna dela v ¹oli in do njih. Njena konèna kreacija pa je izvirna in mora imeti popolno prièesko in obleko. Na zaèetku je Mama pljunila ducate pletenic s pritrjenimi trakovi. Èez trenutek je to èudovito dekle reklo ne, ne in nikoli. Da, to bom naredil v upravljanih laseh ... zaèelo se je. Èas overclockinga in naèrtovanje. Izgledala je èudovito kot velika princesa. In ko ostane s princesami, se je zelo hitro spremenila. Ne ¾elijo biti s sedanjostjo, da je minilo manj kot dve uri od zaèetka priprave za predstavo. Nenadoma ... je popolnoma spremenila svoj pogled, in v svojem slogu je zvenela skoraj kot "nieeee, ne ¾elim, ne spomnim nièesar na aristokrata, ki je zelo podrejen". Izumila je novo prièesko, ji je pripila lase kot napolnjeno koko. Na sreèo, kot sem pisal ¾e prej, se zdaj ukvarjamo z usmerjanjem njenih las, tako da smo zadnjiè ¹li ¹e posebej hitro. Njena mama je po eni strani uspela narediti nekaj v nekaj minutah.

Cholestifin

Najbolj¹i lasni vlo¾ki za dekleta