Modeliranje youtube kratkih las

Moj bratranec je zelo nestrpen za igranje z lasmi, ¹e vedno ga lahko potegne¹, èesa¹ in naèrtuje¹. Seveda je, da je vse lepo videti, da lahko eno pletivo izbolj¹amo petkrat, vèasih jih polagamo ali pa vstavimo sponke za lase. Resnièno hrepenim po ¹olskem delu in pripravi na njih. Njena nedavna vloga Kraljice Mischiefov je bila prav tako zabavna in potrebovala je popolno prièesko in obleko. Prviè, Mama je pljunila nekaj pletenice z loki na njih. Kasneje je to èudovito dekle reklo ne, ne, in ¹e vedno ne enkrat. Pogledala bom daleè v kodrastih laseh ... tako se je zaèelo. Èas upravljanja je tudi njihovo modeliranje. Izgledala je èudovito kot pomembna princesa. Ko pa hodi s pokvarjenimi dekleti, se je hitro premislila. Ne vpliva na dejstvo, da je od zaèetka izpusta minilo veè kot dve uri. Neprièakovano ... popolnoma spremenila idejo, in v njenem slogu je zvenela malo kot "nieeee, ne maram, ne spomnim nièesar na aristokrata, ki je njen podrejeni". Zahtevala je novo prièesko, zlo¾ene lase v polo¾aju polnjene koke. Ker, seveda, kot sem napisal prej, smo trenutno tekoèe obvladujemo njene lase, in to je tisto, kar nas je ¹e posebej hitro obna¹alo. Njena mati pa sem bila pripravljena z dodatnimi dvajsetimi minutami.

Oglejte si ponudbo lasnic