Nakljucni dogodek in tveganje

Specifičnost tehničnih prevodov je v pravilnem dogovoru o vsebini dokumentacije, saj se tako pošiljatelj kot naročnik sporočila ustavita pri tehničnih temah, ki temeljijo na jezikovni konvenciji, primerni na določenem področju, panogi ali podjetju. Najpomembnejša značilnost tehničnega prevajanja je tehnični slog izražanja, ki je specializiran način formuliranja misli, katerega glavni konec je podajanje informacij. inženiring.

Naloga tehničnega prevajanja je prejemnika tujega jezika usmeriti na iste informacije kot v kontekstu, napisanem v izvornem slogu. Standard, ki so ga sprejele prevajalske agencije v Varšavi, je predložitev tehničnega prevoda, ki so ga prevajalci predhodno pripravili na preverjanje. To je resna sestavina postopka tehničnega prevajanja, ki daje nekakšen odličen razred prevajanja. Preveritelji besedilo preberejo, saj je za dober pregled tehničnega prevoda koristno mnenje tretje osebe, ki pri prevajanju članka ni aktivno sodelovala in mora vsebino pregledati na daljavo.

Predmetno lektoriranje in jezikovno preverjanje tehničnega prevoda je zadnja faza postopka prevajanja. Včasih pa se zdi, da vsebina podlage obstaja zunaj razprave s človekom, njen namen posvetovanja s stranko pa je določiti industrijsko terminologijo, ki jo uporablja. Za standardizacijo zaprte terminologije v tehničnih prevodih so inovativne rešitve IT, katerih naloga je podpreti postopek prevajanja in zgostiti terminologijo, ki se uporablja pri prevodih v terminoloških bazah podatkov. Besedila, ki opisujejo grafične elemente, ki jih je treba tudi prevesti in prilagoditi glede na število, se spremenijo tudi v drugo jezikovno različico.