Pomen psihologije za pedagogiko

Danes je poklic psihologa zelo pomemben. Nekoè je bil obisk psihologa veliko sramota za nas in to dejstvo je bilo za¹èiteno pred drugimi. Trenutno se dru¾ba zaveda, kak¹no pomoè prina¹a psiholog. Zato se premika k dalj¹emu krogu ljudi, ki se strinjajo z obiskom zadnjega strokovnjaka. Res je, da vsi ne vedo, kaj dela psiholog. Da je do sedaj okupacija ¹e vedno zmedena z razliènimi poklici, ker je veliko ljudi psiholo¹ko zdravih, kot je psihiater ali terapevt. Kaj loèi poklic psihologa od drugega poklica?

Izpolnjevanje tega poklica je predvsem v tem, da nudimo psiholo¹ke storitve, zlasti na podroèju psiholo¹ke diagnoze, odloèanja in ocenjevanja ter psiholo¹kega svetovanja. Da bi lahko postal psiholog, morate najprej pridobiti magisterij iz psihologije, opraviti pripravni¹tvo in sprejeti na seznam psihologov regionalne psiholo¹ke zbornice.Psiholog je poklic javnega zaupanja, ki od osebe, ki zmaga ta poklic, zahteva strokovnost, pa tudi brezhiben znaèaj, ki bo lahko sodeloval z vsebino poklicne etike. Psiholog je ¾enska, ki je usmerjena v zagotavljanje storitve in podporo ljudem, ki si to ¾elijo v doloèenem trenutku. Dru¾ba zaupa ljudem, ki povzroèajo zaupanje javnosti. Zato morajo biti ti ljudje previdni, ker ¾elijo zdravje in ¾ivljenja tujcev.Psiholog je tudi svoboden poklic, za katerega so znaèilne visoke kvalifikacije in znanje ter vkljuèenost v opravljeno dejavnost.Mi navadni navadni ljudje pogosto imenujemo psihiatre pri psihiatru. Ljudje, ki se ukvarjajo s temi poklici, se zlahka poslu¾ujejo tega, vendar ne pozabite, da so precej drugaèni. Hkrati je treba spomniti, da psihiater stalno sodeluje s psihologom, kar je nedvomno vzrok za zmedenost teh poklicev javnega zaupanja razliènih ljudi.