Prevajalska pisarna rudnikovega hrastovega lesa

Na¹e prevajalsko podjetje zaposluje le izku¹ene in visoko usposobljene prevajalce, ki zanesljivo pristopajo k vsem naroèilom. Preden zaènemo z izmenjavo, obvestimo stranko o predvidenih hitrostih in èasu izvedbe.

Nudimo najbolj izjemno prevajalsko vrednost in odliène, nizke cene. Z vidika kupcev u¾ivamo veliko zaupanje. Na¹e prevajalsko podjetje Krakow je ustni in pisni prevod. Specializirani smo za pogoste in preproste prevode. Prevajamo pravne in poslovne dokumente, korespondenco in specializirana besedila. Pridr¾ujemo si popolno diskrecijo informacij, ki jih vsebujejo dokumenti, ki jih priskrbi stranka. Imamo ustrezne certifikate, ki potrjujejo najbolj¹i razred ponujenih storitev. Ponujamo tudi prilo¾nost za zasebne ¾enske in podjetja. Spoznali bomo najnovej¹e tehnologije, ki podpirajo prevajanje. Uporabniki lahko naroèilo oddajo neposredno v lastno blagovno znamko ali elektronsko. Ponujamo naslednje vrste tolmaèenja: simultano, zaporedno, oddaljeno in pogajanje. Prva je posneta predvsem med pogovorom. Ne potrebujem dodatne tehniène opreme. Daje vam hitrost in natanènost. On lahko popolnoma prenese èustva govornika. Po drugi strani se konsekutivno tolmaèenje uporablja med vernisanjem, usposabljanjem in stro¹ki. Prevede se prevod in izvirno besedilo. Med potovanji in ¹tudijskimi bivali¹èi imamo izvleèek iz prevoda. V tem primeru se uporabljajo strokovni in zanesljivi prevajalci. V primeru pogajalskega prevajanja prevajalec deluje tudi kot pogajalec. Prevajalska agencija ponuja tudi prevajanje: standardno, zaprise¾eno in literarno. Specializiran je tudi za prevajanje informatorjev, vodnikov in pogovornih pisem. Poleg tega ponuja konferenèno tolmaèenje, kar je velik izziv za ljudi, ki delajo v profesionalnem prevajanju. Prav tako u¾iva strokovno prevajanje: tehnièno, medicinsko, informacijsko, kemijsko, finanèno, poslovno, tr¾no in pravno. Vabimo vas, da raz¹irite krog na¹ih zadovoljnih strank!