Rezalnik v predalu

Elektrièni zelenjavnik je izjemno pomembna jed v gostinskih lokalih. Vsakodnevno rezanje veèkilogramskih kolièin razliènih vrst zelenjave v roèno preme¹èanje bistveno poveèa stro¹ke delnic in podalj¹a èas priprave objektov pred zaèetkom restavracije ali èas za pripravo obroka v gostinskih obratih, kot so ¹ole, domovi za ostarele ali bolni¹nice.

Velika izbira je nakup no¾a, ki bo slu¾il tudi kot rezalnik sadja.Ne glede na vrsto gostinskih obratov se je vredno odloèiti za nakup drobilnika za profesionalno uporabo. Zanj je znaèilen izrazito visok izkoristek (do 300 kg / h in trdnost, vsa potrebna dovoljenja in dovoljenja ter je izdelan iz èistega stanja izdelkov, namenjenih za stik z ¾ivili. V skupinah nesreè je naprava izdelana iz nerjaveèega jekla in zavzema magnetni varnostni sistem in motorno zavoro, kar zagotavlja varno delovanje uporabnikov. Izbirate lahko tudi med 230V napajanjem ali na tako imenovanem moè, ali 400 V, v povezavi z elektrièno napeljavo v va¹ih prostorih.Elektrièni rezalnik ima veliko razliènih, lahko zamenljivih plo¹è, ki delujejo, da lahko zelenjava in izdelki dobijo obliko èipsa, rezine ali kocke in posebno predjed, da naredijo pomfrit. Za rezanje zelenjave se uporablja loèena serija v obliki polmeseca, kot so zelje, zelena in druga vzdol¾na serija, namenjena dolgim zelenjavam. V vsakem trenutku lahko po potrebi izberemo tudi druge dodatke.Naprave se ne sme uporabljati za namene, za katere ni na voljo, kot je rezanje sira.Pri nakupu pridelovalca zelenjave morate imeti, da to ni velika posoda, vendar vedno tehta pribli¾no 30 kilogramov. Na trgu boste na¹li veliko izbiro podjetij in tipov, tako da izbira prave naprave ne bo povzroèila veliko te¾av.